Menü Kapat

Yaşamın İçindeyiz…
Güvenilir, Dürüst ve Kaliteli Hizmet Anlayışımız ile Yanınızdayız…

Elektrik Taahhüt Hizmetleri

Düşündüğünüz, istediğiniz her şeyi en optimal çözümlerle, mühendislik bilgi birikimiz ile dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı, kaliteden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz.  Alçak gerilim, orta gerilim, zayıf akım tüm elektrik projeleriniz için sizin istekleriniz bizim taahhüdümüzdür.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

DYS Mühendislik İzmir ve çevre illerde yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti vermeye yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır.

Topraklama ve Paratoner Ölçümü-Kontrolü

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tesisler yılda bir kez olacak şekilde elektrik tesisatlarının ve paratoner tesisatlarının topraklama ölçümünü yaptırmak ve topraklama raporu almak zorundadır. DYS Mühendislik, İzmir ve çevre illerde topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlamaya yetkili bir elektrik mühendislik firmasıdır.

Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Topraklamalar Yönetmeliği Bağlamında elektrik tesisatı uygunluğu için yolda bir defa olmak üzere tesisatın yetkili teknik personellerce denetlenerek, raporun hazırlanarak uygunluk belgesi alınması zorunludur. DYS Mühendislik uygunluk belgesi vermeye yetkilidir.

Kompanzasyon Sisteminin Kurulması ve Takibinin Yapılması

Firma veya tesislerde bağlantı gücü 9 kVA’nın üzerinde ise fazla reaktif enerjisini önlemek için bir kombi sayaç takılması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca bağlantı gücü 50 kVA üzerinde olan tüm tesisler ve iş yerleri için kompanzasyon sistemi olması gerekir. DYS Mühendislik kompanzasyon sisteminin takibini yaparak, gerekirse panonuzda yapılması gereken düzenlemeleri gerçekleştirir ve ceza almanızın önüne geçer.

Asansör Bakım ve Onarım

2015 yılından bu yana uygulanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında bulunan her asansöre bir asansör kimlik numarası tanımlanır ve periyodik kontrol aşamasında muayene kuruluşu tarafından asansör kabinine iliştirilir. Asansör kabinine iliştirilen ve asansör kimlik numarasını içeren etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine ve gerektiğinde yenilenmesine dair sorumluluk, apartman veya site yöneticisindedir. Asansörün bakımı, apartman veya site yöneticisi nin bakım sözleşmesi imzaladığı TSE HYB belgeli asansör servisi tarafından yapılır. Asansörlerin bakımının ayda bir periyotlarla yaptırılması zorunla hale gelmiştir. DYS Mühendislik bu hizmeti vermeye yetkili bir mühendislik firmasıdır.

Müşavirlik ve Danışmanlık

Elektrik enerjisinin projelendirilip ekonomik çözümlerle kaliteli ve sorunsuz olmasına, zaman kaybının minimum değerlere indirgenerek çözümler bulunması için DYS Mühendislik sürekli kontroller yaparak projeniz için haftalık raporlarla sizlere doğru yönlendirmeler yapmaktadır. Kaliteden ödün vermeden 20 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle zaman, malzeme ve çalışan sayısından tasarruf yapmak için müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vermekteyiz.